20-5 Nellestein Gaasperplas

GEBIEDSPLAN GAASPERDAM – DRIEMOND – 2019

WINDMOLENS IN UW BUURT

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

11 juni 2020

Omdat de gemeente Amsterdam wil dat er meer duurzame elektriciteit lokaal wordt opgewekt, is zij op zoek naar locaties voor het plaatsen van windmolens aan de randen van de stad en in het havengebied. De gemeente doet dit samen met bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden.
Om u te informeren vinden er van 15 juni tot en met 24 juni online informatiebijeenkomsten plaats.
Klik hier als u zich wilt aanmelden.

Er worden in totaal 6 online informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zie hieronder het overzicht van de bijeenkomsten per gebied. Tijdens deze bijeenkomst:

 • wordt u op de hoogte gebracht van de voorlopige plannen in uw buurt
 • kunt u de gemeente vragen stellen over deze plannen
 • kunt u horen wanneer en op welke manieren u invloed kunt uitoefenen
Windmolens
Bijeenkomsten

U kunt meedoen aan deze bijeenkomsten met uw telefoon, tablet of computer. Na uw aanmelding ontvangt u een link naar de online bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn tussen 19:00 en 20:00 uur (met mogelijk een uitloop van een half uur).

Data
 • maandag 15 juni:    Amstel III en omgeving
 • dinsdag 16 juni:      Ten Noorden Ring A10 Noord
 • woensdag 17 juni:   Zeeburgereiland/IJburg
 • maandag 22 juni    Havengebied
 • dinsdag 23 juni:  Gaasperplas en Driemond
 • woensdag 24 juni:  Amsterdam Zuid

Voor het zoekgebied van de Noorder IJplas worden andere bijeenkomsten gepland.

Meer informatie

De gemeente wil in 2030 met windmolens en zonnepanelen genoeg duurzame elektriciteit opwekken voor 80% van de Amsterdamse huishoudens. Om dit te bereiken willen we ongeveer 17 extra windmolens realiseren in het havengebied en aan de randen van de stad en willen we op 50% van de geschikte daken zonnepanelen installeren. We willen dit doen in samenwerking met bewoners en belanghebbenden. Hiermee draagt Amsterdam bij aan het beperken van klimaatverandering.

DAKPLATANEN GEPLANT

17 feb 2020

Onder de belangstelling van wijkbewoners plantte de heer Jakob Wedemeijer (lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost) op maandagmiddag 17 februari de eerste twee dakplatanen bij het carillon in Nellestein.
Deze maken deel uit van de negen platanen die onze wijk van de gemeente Amsterdam cadeau krijgt vanwege het 40-jarig jubileum. De volwassen bomen zijn 25 jaar oud en komen uit het Funenpark, waar ze vanwege renovatie moesten verdwijnen.

In de dagen na de eerte boomplanting zijn ook de overige zeven platanen eveneens in de grond geplaatst. De bomen beschrijven een halve cirkel rond het carillon . Dakplatanen staan bekend als goede schaduwleveranciers. In de zomer zullen de bomen dan ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek vormen aan op het centrale grasveld.

Op onderste afbeelding een kleine fotorapportage.
Zet de diacarrousel stil door de muis boven een foto te houden.
Of gebruik de pijltjes links en rechts
om er sneller doorheen te klikken.

Ga voor meer foto´s naar de Nellesteiner Homestead.

Platanen14
Alle dakplantanen staan inmiddels in de grond
Previous slide
Next slide

SAMEN ZIJN WIJ
GAASPERDAM EN DRIEMOND

UITNODIGING
tot
werksessie bewoners en stadsdeel

Amsterdam, 6 februari 2019

De stadsdeelcommissie, partners en het gebiedsteam Gaasperdam en Driemond nodigen bewoners, ondernemers uit om gezamenlijk aan de slag te gaan in een werksessie rond de gebiedsplannen 2019 en 2020. Wat wilt u als bewoner of ondernemer bijdragen aan uw buurt? Hoe gaat u dat aanpakken? En hoe ziet onze samenwerking eruit? Kom het ons die avond vertellen. Na de werksessie gaan we borrelen, netwerken en bijpraten.
 • Datum: maandag 18 februari
 • Tijd:        van 19.00 tot 22.30 uur.
 • Locatie: Buurthuis Holendrecht, Holendrechtplein 37

Programma

 • 18.30                inloop
 • 18.45 – 19.00   welkom door Tanja Jadnanansing
                            en Sjacco van Klinken
 • 19.00 – 19.40   pitches bewoners en leden stadsdeelcommissie
 • 19.40 – 20.40   werksessie
 • 20.40 – 21.00   delen resultaten
 • 21.00 – 22.30   borrel, netwerken en bijpraten
  (LET OP: nieuwjaarsborrel 13 februari gaat niet door)

'MEEDENKAVOND' GEBIEDSPLAN

Bijzondere wending met verrassende uitkomst

De door de stadsdeelcommissie georganiseerde meedenkavond op 10 december over het Gebiedsplan Gaasperdam-Driemond 2019 is nogal anders verlopen dan verwacht. De bedoeling was om bij bewoners nog extra input ‘op te halen’ met betrekking tot de zes geformuleerde aandachtsgebieden. Zie de uitnodiging van 5 dec. jl. hieronder op de pagina.

Bij het begin van die bijeenkomst heeft het bestuur BVN meteen aangegeven geen genoegen te nemen met manier waarop het (concept-)gebiedsplan tot stand is gekomen.

De beweringen in het concept over participatie, inspraak, draagvlak etc. staan in groot contrast met wat we als bewoners ervaren hebben. De geïnventariseerde ervaringen zijn gebaseerd op geïnterviewde individuele stadsdeelbewoners. De in onze wijk actieve bewonersgroepen zijn niet gehoord. De inspanningen en ervaringen, waarmee deze groepen al geruime tijd pogen zaken op de agenda te krijgen, zijn niet in de concept-nota terug te vinden. Het povere resultaat voor Nellestein is dat er voor onze wijk inhoudelijk nauwelijks herkenning te vinden is en dat de wel genoemde prioriteiten voor een deel niet op de wijk van toepassing zijn.

In de aanloop naar het concept-gebiedsplan hebben we lange tijd radiostilte ervaren. Bij een op het laatste moment genomen besluit van het stadsdeel om toch nog een extra meedenk-ronde voor bewoners in te lassen, blijkt dat een en ander ineens in versneld tempo er doorheen gedrukt moet worden.Aanwezige bewoners uit andere wijken van Gaasperdam-Driemond lieten vervolgens horen eveneens ontevreden te zijn over de totstandkoming en gebrekkige communicatie met bewoners over het gehele traject.

Nagenoeg unaniem is geconcludeerd dat dit niet de manier kan zijn om anno 2018 met bewoners in gesprek te zijn en is er besloten een duidelijke grens te stellen. Zo kan het NIET.

De leden van de stadsdeelcommissie zijn verzocht met die boodschap terug te keren naar het (afwezige) dagelijks bestuur voor nader beraad. Plus met de boodschap dat er in januari een nieuwe uitnodiging volgt met een gedegen traject met garanties dat bewoners tijdig geïnformeerd worden en voldoende tijd wordt ingepland om bewonersinput te inventariseren en te verwerken.

In januari horen we hoe het stadsdeel hier mee om wil gaan.
Wordt vervolgd.

Gebiedsplan en Gebiedsagenda

Er zijn onlangs twee conceptnota´s verschenen met plannen voor het gebied Gaasperdam-Driemond.
Via onderstaande links zijn beide
documenten direct te zien:

Concept-Gebiedsplan 2019 Gaasperdam-Driemond
Concept-Gebiedsagenda 2019-2022 Gaasperdam-Driemond

UITNODIGING tot MEEPRATEN

Woensdag 5 dec 2018

Beste relatie,

De leden van de bestuurscommissie Gaasperdam en Driemond nodigen bewoners en ondernemers uit om te praten over het concept-gebiedsplan Gaasperdam en Driemond 2019.

De bestuurscommissie wil het dagelijks bestuur adviseren over de concept-gebiedsplannen 2019. Daarvoor willen ze graag in gesprek met bewoners en partners.
Voor Gaasperdam en Driemond zijn de belangrijkste onderwerpen in het gebiedsplan voor 2019:

 1. Verbeteren ontwikkelingskansen jeugd
 2. Verminderen armoede
 3. Verbeteren woonklimaat
 4. Bevorderen Fysieke en mentale gezondheid
 5. Bevorderen participatie en sociale cohesie
 6. Duurzaamheid van omgeving en eigen kunst en cultuur

Denk en praat mee.

Datum: Maandag 10 december
Tijd:        19.30 – 21.45 uur; inloop vanaf 19.00 uur en na afloop
                borrel en hapje)
Plaats:   Sporthal Reigersbos, Ravenswaaipad 5
Contact: Narisha Moenna, Gebiedsteam Gaasperdam &
                 Driemond, Gemeente Amsterdam
                 020 – 25 25 070 / 06 – 23 25 84 77

UITNODIGING

Op woensdag 5 dec 2018 verspreide het stadsdeel Zuidoost een uitnodiging aan bewoners en ondernemers van Gaasperdam-Driemond om te komen meepraten over de gebiedsplannen. Zie de volledige uitnodiging hieronder.

We willen hierbij de kanttekening maken dat de uitnodiging opnieuw weer veel te laat (5 dagen voorafgaand) wordt bekendgemaakt. Hoe serieus worden we als bewoners genomen?

REACTIE  van het BVN-bestuur


Over het conceptgebiedsplan heeft op donderdag 29 november jl. een eerste bespreking in de stadsdeelcommissievergadering plaatsgevonden. Omdat we als BVN-bestuur niet onder de indruk zijn van het concept-gebiedsplan 2019  hebben we aan de 4 leden van de stadsdeelcommissie die Gaasperdam & Driemond in hun portefeuille hebben per mail een brief gestuurd. Daarin geven we onze reactie op het plan weer. We hebben de commissieleden verzocht onze overwegingen in die eerste bespreking mee te nemen.

Lees hier de reactie van het BVN-bestuur.

Translate »