herfst1

RVV ONTHEFFING NELLESTEIN

ONTHEFFING MAAIVELD  NELLESTEIN
Nieuwe regeling RVV-ontheffing

26 maart 2020
 

Om in Nellestein met een auto bij uw woning goederen te laden en lossen of personen op te halen en brengen, moet u gebruik maken van een ontheffing waarmee u over het fietspad mag rijden.  De nieuwe RVV ontheffing is ingegaan per 1 juni 2020.

De regeling is speciaal voor het autovrije Nellestein ontwikkeld en kan in de toekomst ook in andere autoluwe woonbuurten worden toegepast.

Nieuwe RVV-ontheffing

Alleen bewoners van Nellestein kunnen deze ontheffing aanvragen. Concreet betekent dit:

 • Per adres één RVV ontheffing. Deze ontheffing is 4 jaar geldig en kost € 100.
 • De ontheffing staat op adres.
  Bewoners die geen auto hebben, kunnen dus ook een ontheffing aanvragen. Die ontheffing is dan bijvoorbeeld voor mensen of leveranciers die met hun auto komen laden en lossen bij u thuis.
 • Bewoners kunnen een 2e ontheffing aanvragen als dat absoluut noodzakelijk is. De 2e ontheffing kost ook € 100.

Digitaal aanvragen

U kunt de aanvraag alleen digitaal doen. Dit kan op de pagina met veel gestelde vragen Nellestein – ontheffing aanvragen voor autovrije gebieden
Wie het lastig vindt om een digitale aanvraag te doen, kan daarbij hulp krijgen. Neem in dat geval contact op met het burenhulp-initiatief Nellestein voor Elkaar, per mail via nellesteinvoorelkaar@gmail.com  of bel naar 06 – 21 13 15 53.

 

Welke adressen hebben geen RVV-ontheffing nodig?

Bewoners van Liendenhof 2 – 114 en Lopikhof 2 – 115 wonen aan een gewone straat. Zij hebben geen ontheffing nodig om te laden en lossen. Op het Lexmondplein is de ontheffing niet te gebruiken, omdat dit plein buiten de directe route naar de woningen ligt.

Autovrij gebied

Het kaartje hieronder maakt duidelijk tot waar het autovrije gebied zich beperkt.

INLOOPBIJEENKOMST
Nieuwe regeling RVV-ontheffing

 

10 mrt 2020

Aan alle Nellesteiners,

Dinsdag 3 maart stemde het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost in met ‘Uitvoeringsbeleid RVV ontheffingen Nellestein Amsterdam stadsdeel Zuidoost’.  In het kort komt dat hier op neer:

 • Bewoners van Nellestein kunnen een ontheffing voor laden en lossen in Nellestein aanvragen via het Stadsloket van de gemeente.
 • Per adres wordt maximaal 1 RVV ontheffing uitgegeven. Die ontheffing is 4 jaar geldig en kost € 100.
 • De ontheffing wordt uitgegeven op adres:
  er staat geen kenteken op en kan daarom in verschillende auto’s worden gebruikt om bij het huisadres te laden en te lossen.
 • Alleen bij aantoonbare noodzaak kan een tweede ontheffing worden aangevraagd. Een 2e ontheffing kost ook € 100.
Ingang van de regeling

De nieuwe regeling wordt op 1 juni 2020 van kracht. De ontheffingen kunnen vanaf 1 mei 2020 worden aangevraagd. U wordt later geïnformeerd hoe u de ontheffing precies kunt aanvragen. Tot 1 juni kunnen bewoners gebruik maken van de ‘roze’ ontheffing die bij hotel Campanile is op te halen.

 

 

Inloopbijeenkomst

Heeft u nog vragen over de regeling, dan kunt u daarmee terechte op maandag 23 maart van 16.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in hotel Campanile.
Het projectteam staat dan klaar om uw vragen te beantwoorden.
Alle bewoners van Nellestein ontvangen in de week van 16 maart een brief waarin dit wordt aangekondigd.

De taak van het projectteam zit er nu bijna op en het team wordt op 1 juli ontbonden. Het uitgeven van de ontheffingen is een taak van het stadsloket Zuidoost. Misschien ontmoeten we elkaar op de inloopbijeenkomst of bij een andere gelegenheid. We willen u nu vast heel hartelijk danken voor uw aandacht, ideeën, inzet en interesse voor dit project. Moge Nellestein tot in lengte van jaren een groene oase blijven waar auto’s alleen voor het hoogst noodzakelijke soms even te gast zijn.

Met vriendelijke groet,

Tymen Peverelli
E-mail:  t.peverelli@amsterdam.nl

Assistent-Projectmanager

Gaasperdam & Ontwikkelbuurten
Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

Belangrijk aanvullend bericht

Wijzigingsbesluit
RVV ontheffing

23 okt 2019

Aanvullend bericht over RVV Nellestein

Vorige week berichtten wij u dat nog tot 25 oktober gereageerd kan worden op het Wijzigingsbesluit RVV ontheffing. In dit Wijzigingsbesluit wordt een nieuwe categorie ontheffingen toegevoegd voor bewoners van autovrije wijken zoals Nellestein. Wij meldden toen ook dat de hoogte van de kosten van die ontheffing door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de zogenaamde legestabel. Deze legestabel wordt jaarlijks tegelijk met de bespreking van de begroting van het komende jaar vastgesteld.

Legeskosten

Inmiddels is bekend wat het voorstel voor de kosten van de ontheffing voor bewoners van autovrije wijken zal zijn, namelijk
€ 100,00 voor een periode van 4 jaar.

Dat is terug te lezen in de bijgevoegde voorstel legestabel 2020, op pagina 15  ( “6.3.1.12 een ontheffing voor bewoners van autovrije gebieden voor 4 jaar: € 100,00”).

Inspreken

U kunt invloed uitoefenen op dit voorstel door in te spreken tijdens een van de commissievergaderingen. U krijgt dan spreektijd om uw mening kenbaar maken aan de gemeenteraadsleden. Hiervoor moet u zich wel minimaal 24 uur voorafgaand aan de bespreking aanmelden.

De besprekingen van de nieuwe legestabel vinden plaats:

 • Op dinsdag 29 oktober 2019 om 19.30 uur tijdens de vergadering van de raadscommissie Algemene zaken.
  De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u hier (agendapunt 12). Aanmelden om in te spreken kan hier.
 • Op donderdag 31 oktober om 13.30 uur tijdens de vergadering van de raadscommissie Financiën en Economische zaken. De agenda en stukken voor deze vergadering vindt u hier (agendapunt 17). Aanmelden om in te spreken kan hier.
 • Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 6 en 7 november 2019. De agenda van deze vergadering is nog niet bekend.

Meer informatie over de nieuwe regels voor de RVV ontheffing leest u hier op de website van de gemeente Amsterdam:

Wijzigingsbesluit
RVV ontheffing

18 okt 2019

Belangrijk bericht voor inwoners van Nellestein

Het stadsdeel Zuidoost laat weten dat tot 25 oktober aanstaande gelegenheid is om te reageren op het Wijzigingsbesluit Beleidsregels ontheffing artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 2019.

De belangrijkste punten in dat Wijzigingsbesluit zijn:

 • Het toevoegen van een nieuwe categorie ontheffingen: de ‘RVV ontheffing voor bewoners van autovrije gebieden’ en
 • Het voor deze nieuwe categorie vaststellen van een geldigheidsduur van maximaal vier jaar.
OntheffingNellestein
Leges

De kosten (leges) voor deze ontheffing worden vastgesteld in de Legestabel 2020. Dat gebeurt bij de begrotingsbesprekingen in november en december van dit jaar.

Meer weten en reageren

Meer over het vervolgproces leest u op de webpagina hierover van de gemeente Amsterdam. Op deze pagina kunt u het concept Wijzigingsbesluit ook downloaden. Uw reacties kunt u uiterlijk 25 oktober mailen naar: inspraak.parkeren@amsterdam.nl.

 NELLESTEIN SCHRIJFT (BELEIDS)GESCHIEDENIS!

Betreft: RVV ontheffing Nellestein

18 sept 2019

Nellestein schrijft (beleids-)geschiedenis voor Amsterdam:
er komt een passende RVV ontheffing.

Op 10 september heeft het college van B&W besloten om het Wijzigingsbesluit Beleidsregels ontheffing artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 2019 vrij te geven voor inspraak.

De belangrijkste punten in dat Wijzigingsbesluit zijn:

 • Het toevoegen van een nieuwe categorie ontheffingen: de ‘RVV ontheffing voor bewoners van autovrije gebieden’ en
 • Het voor deze nieuwe categorie vaststellen van een geldigheidsduur van maximaal vier jaar.

 

 

Vanaf 13 september tot uiterlijk 25 oktober kunt u uw zienswijze of reactie op het concept-Wijzigingsbesluit aan de gemeente sturen. Informatie over hoe u dit kunt doen:  Klik hier om naar de betreffende pagina van de gemeente Amsterdam te gaan.

Op die pagina kunt u het concept Wijzigingsbesluit ook downloaden en meer lezen over het vervolgproces.

 Leges

De kosten (leges) voor deze ontheffing worden vastgesteld in de Legestabel 2020. Dat gebeurt bij de begrotingsbesprekingen in november en december van dit jaar.

Wij houden u op de hoogte!
Vriendelijke groet,

Huda Rais
Projectmanager gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond
Projectmanagementbureau

RVV-ONTHEFFING NELLESTEIN

Legeskosten voor RVV-ontheffing
naar 230 Euro!?

12 februari 2019

Per 1 januari 2019 heeft de gemeenteraad het tarief voor de RVV ontheffing vastgesteld op € 230,00. Deze verhoging komt voort uit de doelstelling van de gemeente om meer kostendekkend te werken.

Voor veel Amsterdammers betekent deze forse verhoging ongetwijfeld  een onaangename verrassing. Ook bewoners van Nellestein zullen straks bij aanvraag van de “RVV ontheffing Nellestein nieuwe stijl”  deze leges moeten betalen.
Binnenkort worden alle Nellesteiners via een huis-aan-huis-brief hierover verder geïnformeerd.

Lees hier het volledige e-mail bericht dat gemeente hierover verstuurde.

BESTUUR BVN GEEFT REACTIE

tijdens de bestuursvergadering Stadsdeel Zuidoost

Tijdens de vergadering van het Stadsdeelbestuur en commissieleden op donderdagavond 14 februari 2019 heeft het bestuur BVN hierover ingesproken.
Lees hier de tekst die namens de BVN is ingesproken.

Verdubbeling (!) Legeskosten
RVV-Ontheffing !?

3 mrt 2019

Op dinsdag 12 februari (zie betreffend bericht hieronder) werden we als bewoners van Nellestein zeer onaangenaam verrast door een mail van
het ambtelijk projectteam.

Daarin werd aangekondigd dat op basis van een gemeenteraadsbesluit het tarief voor een RVV-ontheffing per 01-01-2019 is vastgesteld op
€ 230,-.
En omdat dit bedrag nog niet kostendekkend is kan dat
nog meer worden!

Naar aanleiding van dit bericht heeft Jan Brandenbarg, namens de BVN, tweemaal ingesproken en daarbij bezwaar aangetekend. Allereerst op
14 februari bij het overleg van commissieleden en bestuur van stadsdeel Zuidoost, en daarna op 27 februari in de centrale stad bij de gemeentelijke commissie KDD (portefeuille van wethouder Touria Meliani).
Klik op de data voor de links naar de betreffende inspraakteksten.

A.s. donderdag 7 maart zal ook nog ingesproken worden bij de commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid (wethouder Sharon Dijksma). Deze tekst wordt donderdagmiddag hier op de site geplaatst. Interessant in dat kader is de notitie ”Amsterdam autoluw”.

 

Uitslag enquête RVV-scenario’s

Op 28 oktober sloot de online enquête. 
247 Nellesteiners hebben hun mening gegeven over de verschillende oplossingsrichtingen. Hieronder ziet u de uitslag van de enquête: 

De uitslag van deze enquête wordt samen met alle andere verzamelde input (uitslag OIS enquête, rapport workshops, verslag inloopbijeenkomst) betrokken bij de besluitvorming.
Deze besluitvorming wordt nu voorbereid zodat het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost naar verwachting voor het einde van dit jaar een besluit zal nemen.

Meer informatie over de RVV ontheffingen vindt u op de projectpagina.

Enquête over RVV-scenario’s

3 opties voor een nieuwe regeling.
Uw mening telt.
De afgelopen week hebben we als bewoners van Nellestein een brief in de bus ontvangen van het Projectmanagementbureau gebiedsontwikkeling Gaasperdam/Driemond.
Daarin worden we uitgenodigd een korte enquête in te vullen over de verschillende opties voor een nieuwe regeling in verband met het RVV-ontheffingbeleid.
Als u de enquête nog niet heb ingevuld kunt u dat nog doen tot en met zondag 28 oktober 24:00 uur. Alle input van de enquêtes, bijeenkomsten en workshops wordt meegegeven aan de portefeuillehouder zodat hij een gewogen besluit kan nemen.
Dat geldt eveneens voor het verslag van de inloopbijeenkomst van 1 oktober jl.

Presentatie scenario´s RVV-ontheffing

Inloopbijeenkomst in het Planetarium
Naar aanleiding van de resultaten van de workshops van 16 mei j.l. worden op 1 oktober a.s. drie uitgewerkte scenario´s gepresenteerd. De plannenmakers willen hierover met de wijkbewoners in gesprek over de voor- en nadelen van de scenario´s en mogelijke verbeteringen. Aanmelding voor de bijeenkomst is niet nodig.

Datum: Maandag 1 oktober
Tijd:        16.00 – 17.30 of 19.00 – 20.30 uur
Plaats:   Planetarium, Kromwijkdreef 11

Rapport RVV-Ontheffingen Nellesteinl
RVV3
RVV2

Rapport onderzoek RVV-ontheffing

Amsterdam 20 juli 2018

Op 16 mei jl. organiseerden het Stadsdeel Zuidoost in samenwerking met onderzoeksbureau STBY vier drukbezochte workshops om de behoeften en wensen van de bewoners van Nellestein te inventariseren met betrekking tot het RVV ontheffingenbeleid. STBY heeft de input vertaald naar uitgangspunten waar een nieuwe regeling voor het rijden over de fiets- en voetpaden en laden en lossen volgens de bewoners aan zou moeten voldoen. De uitkomsten van de workshops zijn in bijgaand rapport gepresenteerd. Meer informatie over de stappen die tot nog toe zijn ondernomen leest u op deprojectpagina over het RVV-beleid in Nellestein. 

Op basis van dit rapport worden enkele mogelijke regelingen verder uitgewerkt. Deze zullen eind september tijdens een inloopbijeenkomst worden getoond en toegelicht, zodat u daar als bewoners daar weer op kunt reageren. Medio september zult u een uitnodiging voor deze inloopbijeenkomst ontvangen. 

Tijdens de zomervakantie verstuurd het Stadsdeel geen updates per mail.

Nieuw afhaalpunt RVV-ontheffing

29 juni 2018
 
Omdat het Amsta Woon- en Zorgcentrum, Lopikhof 1 per 1 juli de deuren sluit, kunnen vanaf die datum RVV-ontheffingen afgehaald worden in Hotel Campanile, naast Metrostation Gaasperplas (Loosdrechtdreef 3, 1108 AX). 

 

Constructieve workshops over nieuwe
RVV-ontheffing

25 mei 2018
 

Beste bewoners van Nellestein,

In de laatste update hebben we u uitgenodigd u aan te melden over een van de twee workshops om mee te denken over een nieuwe ontheffing voor Nellestein.  Wij hebben hierop veel reacties ontvangen. Om zo veel mogelijk bewoners aan het woord te laten, hebben we daarom tussentijds besloten twee extra workshops te organiseren.

Inmiddels kunnen we terugblikken op vier mooie, constructieve workshops op woensdag 16 mei jl. De workshops zijn begeleid door onderzoeksbureau STBY.
Tijdens deze workshops hebben bewoners actief nagedacht over een oplossing die past bij Nellestein. Ze hebben aan de hand van verschillende scenario’s besproken wat behoeften zijn. Er zijn creatieve oplossingen bedacht en verschillende wensen geuit. STBY is nu druk aan de slag om alle input te verwerken tot een rapport en voorstellen voor hoe de nieuwe ontheffing er uit zou kunnen zien.

Wij verwachten dat rapport op vrijdag 8 juni a.s. van STBY te ontvangen en zullen daarna ook het vervolgproces bespreken. De voorstellen voor een nieuwe regeling zullen in ieder geval getoetst moeten worden op haalbaarheid.

Uiteraard zullen we de uitkomsten van de workshops, de plannen voor het vervolgtraject en de manier waarop we u ook in de toekomst zullen betrekken zo snel mogelijk met u delen.

Wij danken alle deelnemers van de workshops voor hun tijd en voor het meedenken aan een goede oplossing.

Vriendelijke groet,

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

Uitslag schriftelijke enquête
RVV-ontheffing

voorjaar 2018
 

Beste bewoners van Nellestein,

Onlangs voerden onze collega’s van Onderzoek, Informatie en Statistiek een onderzoek uit in opdracht van stadsdeel Zuidoost. Doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het huidige gebruik van de ontheffingen in de wijk Nellestein. Alle inwoners van Nellestein ontvingen daarom een uitnodiging om een enquête in te vullen. Wij ontvingen van 37% van de bewoners een ingevulde vragenlijst (602 ingevulde vragenlijsten).

De uitkomsten van het onderzoek zijn inmiddels geanalyseerd en verwerkt tot het rapport RVV-ontheffing Nellestein, dat u via deze link kunt bekijken.

In de enquête stond een aantal open vragen waarop bewoners zelf een antwoord konden invullen. De bundeling van deze antwoorden vindt u  in de bijlage.

De resultaten zullen gebruikt worden als input voor de bijeenkomsten, waar bewoners aan de slag kunnen om een nieuwe vorm voor de ontheffingen te bedenken.

Projectmanagementbureau
Gemeente Amsterdam

Stand van zaken maaiveld ontheffingen

Amsterdam 16 maart 2018

Beste bewoners van Nellestein,

Zoals u weet heeft portefeuillehouder Andro Bottse op 19 oktober een brief gestuurd aan wethouder Litjens. Hij deed dit om ruimte te vragen zodat de bewoners van Nellestein met voorstellen kunnen komen voor een alternatief plan voor de ontheffingen in Nellestein.

Het antwoord van Wethouder Litjens bevat goed nieuws: hij heeft het verzoek van Andro Bottse positief beantwoord. U vindt de reactie van Litjens in de bijlage.
Link: Antwoordbrief Litjens aan Bottse ontheffingen Nellestein

Kort samengevat:

 • De wethouder steunt het verzoek om de bewoners zelf met voorstellen te laten komen.
 • Hij ziet hiervoor binnen de bestaande regels voldoende mogelijkheden.
 • De wethouder is bereid het koppelen van een ontheffing aan kenteken los te laten. De ontheffing kan in plaats daarvan bijvoorbeeld aan een adres en persoon gekoppeld worden.
 • De wethouder is ook bereid om de ontheffing voor Nellestein in een andere vorm aan te bieden dan in de rest van de stad gebeurt. Dit geeft u de mogelijkheid om te komen met voorstellen voor bonnenboekjes, strippenkaarten of zelfs automaten.
 • Dat betekent ook dat de ontheffing een vorm kan krijgen, die het mogelijk maakt om hem te overhandigen aan  mensen die u helpen of iets bij u thuis komen brengen.

U krijgt als bewoner dus de mogelijkheid om voorstellen in te brengen voor hoe het ontheffingenbeleid in uw wijk.

De wethouder stelt hierbij wel een aantal voorwaarden. Zo moeten de voorstellen zoveel mogelijk binnen de bestaande regels voor ontheffingen vallen en moet de wijk autovrij blijven.

Net als in de rest van de stad, zal ook in Nellestein leges betaald moeten worden voor een ontheffing. De wethouder kan hierop helaas geen uitzondering maken, omdat dit een precedent zou scheppen.

De laatste belangrijke voorwaarde is dat het risico op fraude tot een minimum beperkt moet worden.

Wij willen in mei bewonersbijeenkomsten organiseren om samen met u tot een ontheffing te komen die past bij Nellestein en haar bewoners.

We zullen tijdens de bijeenkomsten in kleinere groepen gaan werken aan voorstellen voor  het beleid. Daarna bekijkt het stadsdeel of de voorstellen haalbaar zijn. Het dagelijks bestuur stelt de voorstellen uiteindelijk vast. We hopen dit traject dit jaar voor de zomervakantie af te sluiten.

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor de bijeenkomsten. We zullen tegelijk met de uitnodiging ook de brief van Wethouder Litjens en de uitkomsten van de enquête huis-aan-huis verspreiden.

Voordat we dat kunnen doen, hebben we wat tijd nodig om de resultaten van de enquête zo op papier te krijgen dat ze voor iedereen  leesbaar en begrijpelijk zijn.

Omdat we u niet willen laten wachten, leek het ons goed om de inhoud van de brief van wethouder Litjens alvast op deze manier met u te delen.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact met mij opnemen.

Vriendelijke groet,

Projectmanagementbureau

Gemeente Amsterdam

Translate »