Lid worden van de BVN

Lidmaatschap

SAMEN STAAN WE STERKER

Geen enkele vereniging kan zonder leden, ook de BVN niet. Als het je aanspreekt wat de vernieuwde BVN beoogt, wordt dan lid. Als lid heb je stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergaderingen, die in principe minimaal 1 keer per jaar plaatsvinden. Helaas heeft de ledenvergadering dit jaar vanwege het rondwarende coronavirus nog geen doorgang kunnen vinden.  Zodra dat weer mogelijk is, hoor je hierover nader bericht.
 

Je bent al lid voor € 10,- per jaar.
Meld je je nu aan dan is je lidmaatschap geldig tot en met
31 december 2021 !


Via bijgaand formulier kun je je als lid aanmelden. Vermeld in het onderste veld je contactgegevens (woonadres en mailadres). Zodra je aanmelding is ontvangen, krijg je hiervan een bevestiging. Je lidmaatschap wordt geactiveerd wanneer je de lidmaatschapsbijdrage hebt overgemaakt op bankrekening
NL47 INGB 0007 2876 57 ten name van Bewonersvereniging Nellestein.

Was je al lid maar heb je het lidmaatschapsbedrag nog niet voldaan dan zien we de jaarlijkse bijdrage graag tegemoet. Ook in dat geval kun je het formulier gebruiken.

We gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
Lees hier onze privacy verklaring.

Aanmeldingsformulier

    Translate »