20-5 najaar leusdenhof2 2020

NIEUWSPAGINA

Belangrijke documenten 2023/2024

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van april 2o24 en ter voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op 22 april, zijn onderstaande documenten hier in te zien:

Jaarverslagen BVN 2022-2023

Notulen Algemene Ledenvergadering

Buurtbudget Nellestein 2023 – inhoudelijk verslag

Jaarcijfers BVN 2019

Jaarcijfers BVN 2020

Jaarcijfers BVN 2021

Jaarcijfers BVN 2022

Jaarverslag Nutstuinen 2023

Kasverklaring BVN 2019-2022

Buurtbudget 2023 – culturele activiteiten in november en december

Op zondag 15 oktober waren ruim honderd buurtgenoten aanwezig bij het derde concert in de reeks met Concertgebouworkest Young, georganiseerd door de werkgroep Kunst & Cultuur. Bezoekers konden genieten van o.a. een prachtig hoornconcert van Wolfgang Amadeus Mozart.

 

Voor de komende periode heeft de werkgroep nog drie activiteiten georganiseerd, waar we onze buurtgenoten graag attent op willen maken.
Aanmelden hiervoor kan via activiteitennellestein@gmail.com (onder vermelding van het aantal personen) of via de QR code op de flyer.
Voor meer informatie: zie de betreffende flyer.

Zaterdagavond 11 november – Colombiaanse avond

Met danser/dansleraar Ivan Marin en zijn dansgroep

Bezoekers aan deze avond worden verwelkomd met Colombiaanse hapjes en kunnen desgewenst foto’s maken van de dansers in hun prachtige Colombiaanse kostuums.

 

Om 19.30 uur begint de dansvoorstelling, gevolgd door een swingende salsaworkshop van Ivan Marin, geschikt voor beginners en gevorderden. Het belooft een bijzondere avond te worden in Latin stijl.

Zondagmiddag 19 november – Schrijvers van Zuidoost

Een literaire middag met Hadassah de Boer, Chris Polanen, Tamar Berends

Deze drie schrijvers gaan in gesprek met Bianca Holst, die de middag presenteert. Daarbij komt ook hun band met Zuidoost, waar ze alle drie wonen, uitgebreid ter sprake. Ze lezen voor uit eigen werk en in de pauze worden er boeken verkocht en gesigneerd. Na de pauze krijgen bezoekers de gelegenheid om met de schrijvers in gesprek te gaan. Ook zijn er muzikale optredens van Nellesteiner musici Maartje Marsman (fluit), Diemer de Vries (contrabas) en Anke Wolffes (altviool).

 

Voor deze literaire zondagmiddag zijn we op zoek naar de boeken, die u toch al had willen wegdoen maar waar het nog niet van is gekomen.
We halen ze bij u op en na afloop bezorgen we ze een tweede leven via het boekenwinkeltje van kinderboerderij Brinkie. 

Zondagochtend 17 december – Koffieconcert in kerstsfeer

Met musici van Concertgebouworkest Young

Voor dit vierde en laatste concert in hun concertreeks in Nellestein zijn de musici onderling nog in overleg over het programma. Het belooft in elk geval een sfeervolle ochtend te worden. Er komt begin december nog een huis aan huis flyer, maar houd deze ochtend alvast vrij! Bezoekers aan de eerste drie concerten weten dat deze ochtenden met Concertgebouworkest Young zeer de moeite waard zijn.

 

Kennismaking Wijkagent

De relatie tussen overheid en burger

Systeemwereld versus leefwereld

Op maandag 11 september jl. vond een gesprek plaats tussen bewoners uit Gaasperdam en een delegatie van de gemeente Amsterdam. 

Hoofdthema: Hoe is de relatie tussen de systeemwereld  (gemeente) en leefwereld (bewoners)?

Nellestein werd vertegenwoordigd door Mirjam Toorman, Marianne Schaap en Jan Brandenbarg. 

Vanuit de gemeente was een ‘zware’ delegatie aanwezig: de gemeentesecretaris, de stadsdeeldirecteur en maar liefst zes directeuren van gemeentelijke diensten. Een verslag van de bijeenkomst zal t.z.t. op onze site geplaatst worden. 

Bij deze gelegenheid is namens de BVN bijgevoegd document aangeboden. De inhoud spreekt wat ons betreft voor zich. 

Naar aanleiding van deze tekst en de toelichting tijdens de bijeenkomst willen zowel de gemeentesecretaris, de stadsdeelsecretaris als de directeur Stadswerken met ons in gesprek. We houden u op de hoogte. Eventuele reacties naar info@bvnellestein.nl

Voor meer informatie

BUURTPREVENTIE NELLESTEIN

NIEUWE WHATSAPP GROEP

24 sep 2022

NELLESTEIN ‘ALERT’ 

Dat is de nieuwe WhatsApp Buurtpreventiegroep die op 8 september jl. van start is gegaan, als bijdrage aan een meer veilige en leefbare buurt.

U hebt ze vast wel al gezien, de borden op diverse plekken in de wijk met verwijzing naar de aanwezigheid van deze ‘Nellestein Alert’ WhatsApp groep.

Het telefoonnummer van de WhatsApp groep ‘Nellestein Alert’ is: 06 – 84 16 48 56.

Bewoners kunnen via WhatsApp aan dat nummer (de twee beheerders) het verzoek doen om toegelaten te worden tot ‘Nellestein Alert’.

Wilt u mee doen, lees dan hier over het doel, de regels en op welke manier er met elkaar wordt gewerkt.

Het telefoonnummer voor aanmelding staat inmiddels op de Nellestein FB-groep, en wordt snel rond-geappt via bestaande WhatsApp groepen binnen Nellestein.

Hopelijk wordt het een succes en kunnen we de wijk hiermee nóg een beetje veiliger maken.

BUURTKAMER

VERSLAG BIJEENKOMST

28 juli 2022

Overleg gemeente met bewoners

7 juli jl. had de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners om toelichting te geven over de komst van een buurtkamer in Nellestein. Daarvan vind u hier het verslag.

Klik hier voor de gebruikte Powerpointpresentatie en
hier voor een voorbeeld van een buurtkamer elders in de stad, om een idee te krijgen wat een buurtkamer kan inhouden.

NUTSTUINEN

JAARVERSLAG 2022

8 juli 2023

Nutstuinen

De commissie Nutstuinen Nellestein heeft over het jaar 2022 het jaarverslag afgerond. Klik hier voor het document.

NELLESTEIN

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

5 juli 2022

Feestelijke informatiemarkt

Op 3 juni jl. werd op het grote gazon, naast het carillon, een feestelijke informatiemarkt gehouden. Een uitnodiging is vooraf huis-aan-huis verspreid.

Directe aanleiding was het nieuws dat voor Nellestein een buurtbudget van € 41.000,- in 2022 beschikbaar is. Daarnaast is er budget beschikbaar om Nellestein te voorzien van een buurtkamer.

Om zoveel mogelijk Nellesteiners kennis te laten nemen van deze ontwikkelingen werden tussen 14.00 en 19.00 uur in een tent meerdere presentaties verzorgd. Rond de tent waren aan statafels verschillende afdelingen van de gemeente, de Hogeschool van Amsterdam, !Woon, de politie, de groene Hub en de BVN aanwezig. Over thema’s als sportvoorzieningen, groot onderhoud, groen/inrichting tunneldak A9, veiligheid, ouder worden in de wijk, energietransitie, GFE-inzameling en versterking van de buurtorganisatie was alle gelegenheid om in gesprek te gaan.

Bezoekers konden tussentijds meedoen aan een sport- en spelactiviteit. Een springkussen voor jonge kinderen, catering met drankjes en hapjes en live muziek zorgden voor een zeer prettige en ongedwongen sfeer (zie foto’s).

Klik op de afbeelding voor meer foto´s van de infomarkt

 

Vervolgbijeenkomst buurtbudget

Omdat er best wel haast is met het tijdig maken van plannen vond al op 23 juni een vervolgbijeenkomst plaats. In de theaterzaal van de Openbare Daltonschool kwamen ruim 35 buurtbewoners bijeen om te praten over de bestedingswensen van het buurtbudget.
Klik hier voor een uitgebreid verslag van deze avond.

Vervolgbijeenkomst buurtkamer

Op donderdag 7 juli wordt een vervolgbijeenkomst over de buurtkamer gehouden. Tussen 19.30 en 21.30 uur is in de theaterzaal van de Openbare Daltonschool, Leksmondplein, gelegenheid om mee te praten over alle aspecten van de toekomstige buurtkamer.
Als bewoner van Nellestein bent u van harte welkom.

GROENMARKT NELLESTEIN

DRUK BEZOCHT

1 juni 2022

Zaterdag 21 mei: na veel regen een droge dag met een prettige temperatuur en zelfs af en toe zon. Na alle voorbereidingen voor de Groenmarkt, de eerste sinds 2018 na coronatijd, was dat een grote opluchting voor de organisatoren en deelnemers. Vanaf half twaalf arriveerden de deelnemers met hun aanbod. Al snel zag de markt er ‘aangekleed’ uit met een kleurrijk geheel aan groente-, kruiden- en bloemenplanten, potten jam, zakjes kruidenthee, flesjes siroop en andere drankjes, boekjes met plantenwandelingen… en nog veel meer. Niet te vergeten ook hapjes om ter plekke van te genieten, vergezeld van een drankje uit de bar.

De hele middag was het een komen en gaan van bezoekers. Oude bekenden en nieuwe gezichten. Leuk om te merken dat zoveel mensen met elkaar in gesprek gingen, genoten van de lekkere hapjes (en lekker waren ze!) en veel belangstelling toonden voor het aanbod. Dat laatste resulteerde in een goede verkoop, waardoor al het voorwerk de moeite waard is geweest.

Graag bedanken we alle deelnemers, inclusief de vrijwilligers in de bar, voor hun bijdrage aan deze geslaagde middag en alle bezoekers voor hun belangstelling. Wat ons betreft: tot over twee jaar!

 

Groenmarkt_3
Klik op de foto voor meer impressies van de groenmarkt

En voor de komende periode hopen we op veel zomerse ontmoetingen op onze nutstuincomplexen.

Namens de cie. Nutstuinen,
Nelleke Brandenbarg, coördinator Groenmarkt

Klik hier of op de afbeelding hierboven voor meer foto´s van de groenmarkt.

Foto’s: Nelleke Brandenbarg

VAN HET BESTUUR

VOORLOPIGE JAARVERSLAGEN BVN

27 feb 2022

We hebben in de afgelopen jaren geen enkele ledenvergadering kunnen houden. Dat betekende ook dat er geen jaarstukken naar de leden zijn gestuurd en er zijn daarom ook geen jaarstukken in het archief van de vereniging op deze website geplaatst.

Het bestuur zet hierbij de geschreven concepten van de jaarverslag 2019 op de website, dat via deze link is te vinden. Het gecombineerde jaarverslag van 2020/2021 is hier te vinden.

Dit zijn de jaarstukken zoals ze op de eerstvolgende ledenvergadering zullen worden besproken, en daarna zo nodig bijgesteld en goedgekeurd worden. De jaarstukken zijn dus nog niet definitief.

De financiële stukken krijgen de leden later apart toegestuurd. Het bestuur streeft ernaar eind maart een ledenvergadering te houden, meer informatie hierover volgt binnenkort.

BERICHT VAN DE INITIATIEFGROEP

KERK a/h LEKSMONDPLEIN?

3 dec 2021

Overzicht van juridische en overige activiteiten, datum rechtszitting en donatie U kunt in dit overzicht lezen wat de nieuwe ontwikkelingen zijn sinds september 2019:
  • een overzicht van de juridische en overige activiteiten
  • de datum van de rechtszitting
  • aanvulling van gelden nodig voor de verdere juridische ondersteuning
Klik hier voor het gehele overzicht
Donatie welkom via ‘Geef.nl

In verband met de nog te verwachten juridische kosten door de naderende rechtszitting is prettig als de reserve aangevuld kan worden. Het wordt op prijs gesteld als u (wellicht nogmaals) een bijdrage wilt doneren. Dit kan, al dan niet anoniem, via: https://www.geef.nl/nl/actie/geen-kerk-aan-het-leksmondplein-in-nellestein/donateurs

 

Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?

Mail naar Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’ leksmondpleinkerk@gmail.com

40 JAAR NELLESTEIN

AFSLUITING JUBILEUM

16 nov 2021

Vrijdag 29 oktober kwamen in de nieuwe theaterzaal van de Daltonschool zo’n 85 belangstellenden samen voor de presentatie van het jubileumboekje ‘40 jaar Nellestein’. Een mooi moment om, na zoveel coronavertraging, het eerste exemplaar te kunnen aanbieden aan Tanja Jadnanansing, voorzitter van stadsdeel Zuidoost.

Na dit officiële moment ging de verkoop van de boekjes van start en was er alle tijd om bij te praten met medebewoners, samen het boekje te bekijken en te genieten van de live gitaarmuziek van Daniel Versteegh en Nick Sansone.

Het boekje

In 70 pagina’s komen tal van aspecten van de wijk in woord en beeld aan de orde. Interviews met bewoners, anekdotes over gebeurtenissen in het verleden, herinneringen aan het voormalige buurthuis De Oase, aandacht voor het groen in de wijk, een terugblik op activiteiten in het jubileumjaar 2019 en nog veel meer.

Het boek geeft geen volledig overzicht van alles wat er in de afgelopen 40 jaar speelde. Wel geeft het een vrolijk, informatief en gevarieerd beeld van onze bijzondere wijk Nellestein.

Het bestuur van Bewoners Vereniging Nellestein spreekt haar grote waardering uit voor de inzet van de betrokkenen bij de totstandkoming van deze inspirerende publicatie.

Reacties van lezers

In de week na de presentatie ontvingen we via de mail reacties van een aantal buurtbewoners. Enkele voorbeelden hieruit:

Ziet er goed uit. Mooi uitgegeven. D’r zit aandacht en werk in. Mooie foto’s en een logische opbouw in de artikelen, van ‘oud’ naar ‘jong’. Iedereen die aan deze uitgave heeft meegewerkt mag er trots op zijn.’

Wat een ontzettend leuk boek, ben het met heel veel plezier aan het lezen, echt geweldig!

Previous slide
Next slide

 

 Foto’s: Hanneke Thomas

 

Wat een prachtig document van ons Nellestein! Zoveel informatie over de afgelopen 40 jaar. Ik verbaas me over zoveel inzet en activiteit bij bewoners. Het resultaat is een bijzonder verslag over de bewoners en architectuur van groen en bebouwing. Het boekje is mooi van uitvoering en met veel liefde en aandacht samengesteld.

Bestellingen

Het boekje is te bestellen bij de BVN. Klik op onderstaande link voor de gegevens.

Ook nog verkrijgbaar is de in 2019 verschenen publicatie ‘Nellestein, bijzondere wijk in Amsterdam Zuid Oost’. In dit boekje gaat Nout Kalt, indertijd vanuit de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van Nellestein, in op aspecten die uiteindelijk het aanzien van Nellestein bepaald hebben.
Klik hier voor de info en bestelwijze op activiteitenpagina. Scroll daar naar beneden naar het artikel SYMPOSIUM 40 JAAR NELLESTEIN.

BERICHT VAN HET PROJECTBUREAU

NIEUWS OPENBARE RUIMTE NELLESTEIN

19 mrt 2021

Beste Nellesteiners,

Vorige zomer hebben we gevraagd om jullie via dit e-mailadres op de hoogte te houden van gemeentelijk nieuws over de openbare ruimte in en rond Nellestein. En nu is er nieuws!

Dakpark

Amsterdam krijgt er een nieuw park bij. Tussen de buurten Kraaiennest, Nellestein, Holendrecht en de H-buurt loopt de A9. Op het dak van de tunnel komt een park van maar liefs 2,5 km lang. Er zijn 8 parkvelden van gemiddeld 1500 m2 die de gemeente en bewoners zelf kunnen invullen. Je hebt het vast al meegekregen via diverse andere kanalen. Maar voor de volledigheid laten we het nu nogmaals weten. Deze maand kun je met de gemeente en met elkaar in gesprek over deze plekken.

De afgelopen tijd heeft de gemeente jullie, onder andere via brieven, laten weten hoe bewoners hun stem kunnen laten horen. Er zijn nog een aantal online bijeenkomsten op vrijdag 26 maart (13.00 – 15.30) en vrijdag 9 april (19.00 – 20.00). Denken jullie ook mee? Ga naar www.tunnelpark.nl om je aan te melden. In de flyer in de bijlage vinden jullie meer informatie.

Tennispark

De tennisvereniging bij Strandvliet moet op zoek naar een nieuwe locatie. Daarom is de afdeling gebiedsontwikkeling van de gemeente zoek gegaan naar een nieuwe plek voor deze voor Zuidoost zo belangrijke club. We maken nu plannen voor het nog lege bouwveld bij de tunnelmond van de A9 en de Langbroekdreef. Het bestuur van het stadsdeel heeft ermee ingestemd om deze locatie te onderzoeken.

Het tennispark moet een mooie plek worden met ruimte voor openbare sport. Binnenkort krijgen alle Nellesteiners een uitnodiging voor een informatieavond waarop wij onze plannen met de buurt willen delen. Dan is er ruimte om je stem te laten horen.

Dakpark impressie 3

Proef met woningen

We starten een proefproject met woningen in een van de bouwvelden langs de tunnel van de A9. De gemeente doet dit samen met aannemerscombinatie Heijmans en Ballast Nedam. De locatie staat nog niet vast. We kijken naar het bouwveld ten noorden van Nellestein, dichtbij de metrohalte of bij de kazerne.

Hoe moeten de woningen eruit gaan zien? Wat voor soort woningen moeten hier komen en moeten er ook voorzieningen bij? Wil je over deze en andere vragen meedenken? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar dit mailadres.

Voorzieningen voor de buurt

Bewoners hebben aangegeven behoefte te hebben aan voorzieningen in Nellestein. Hier zijn we nu op twee manieren mee bezig. Ten eerste brengen we in beeld waar die voorziening(en) concreet aan moet(en) voldoen. Deze randvoorwaarden voor het uiteindelijke ontwerp schrijven we nu op.

Ten tweede trekt de Hogeschool van Amsterdam de wijk in. De komende tijd gaan zij een wijklaboratorium op touw zetten om met bewoners uit te proberen wat hun wensen voor die voorzieningen zijn. Uiteraard zijn er nu veel beperkingen in verband met corona. Binnenkort horen jullie hier meer over.

Vragen?

Hebben jullie vragen? Stuur dan een e-mail naar t.peverelli@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Tymen Peverelli
Assistent-Projectmanager Gaasperdam &  Ontwikkelbuurten

Projectmanagementbureau  Gemeente Amsterdam
Aanwezig op: ma-do

BERICHT VAN DE GEMEENTE

INRICHTING
GAASPERDAMMER-
TUNNELPARK

12 mrt 2021

Wat ziet u graag in het nieuwe park
op het dak van de A9-tunnel?

Nog even en Zuidoost – en daarmee Amsterdam – heeft er een uniek park bij. Een park op het dak van de tunnel boven de A9.
Eind dit jaar draagt Rijkswaterstaat het park over aan Amsterdam. Dan is het park voor het grootste deel ingericht en beplant, met eetbaar groen, lig- en speelplekken en wandelpaden. Maar er zijn nog acht parkvelden die de gemeente zelf kan invullen.
En daarover kunt u mee praten. Om te beginnen bij de start-
bijeenkomst om 19:00 uur op vrijdag 12 maart.
Aanmelden kan via www.tunnelpark.nl.
Tot 9 april dit jaar gaan we met elkaar in gesprek over de invulling van de acht parkvelden, de naam van het park, het proces en de volgende stappen.

Stadsdeel wordt nog groener

Daar kijkt Jakob Wedemeijer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, alvast naar uit. “Zeker omdat ik merk dat inwoners uit Zuidoost erg hechten aan groen in hun directe woon- en leefomgeving. Dat zagen we al bij recente participatie rond vernieuwing van het aangrenzende Gaasperpark. Daar kregen we ruim duizend reacties en suggesties op. We zijn een groen stadsdeel en koesteren dat.

A9_inrichting-tunneldak

 

Het grootste park van Amsterdam

Het nieuwe park, voorlopig het Gaasperdammertunnelpark, ligt tussen Gaasperdam en de Bijlmer in en is ongeveer 2 km lang en 65 meter breed. Het verbindt het Nelson Mandelapark en het Centraal Park Gaasperdam en deze drie parken vormen dan samen het grootste park van Amsterdam. De komende maanden maakt Rijkswaterstaat de bodem klaar voor de aanleg van de beplanting, de paden en de bomen.

In het park liggen ook acht parkvelden en twee open ruimtes, bij elkaar zo’n drie à vier hectare, die de gemeente zelf gaat inrichten. Er is van alles mogelijk op deze velden: sporten, ontmoeten, een cultureel podium of bijvoorbeeld stadslandbouw. Er ligt nog niets vast.

De uiteindelijke plannen worden rond september vastgesteld.

Het werk begint eind 2021 of begin 2022.

Meer hierover lees je via deze link.

LEKSMONDPLEIN 5

Stand van zaken 

 

14 juli 2020

Bericht van de Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’
Zoals waarschijnlijk bekend heeft er op 13 september 2019 een hoorzitting plaatsgevonden waar de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een kerkgebouw aan het Leksmondplein 5 werd behandeld.
Klik hier op deze link voor de laatste ontwikkelingen omtrent dit dossier.

JUBILEUMBOEKJE 40 jr NELLESTEIN

Het boekje dat Nout Kalt schreef ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Nellestein werd gepresenteerd op het symposium op 2 november. Het boekje is voor € 3,- ook te koop tijdens de eindejaarsborrel op 21 december (twee boekjes voor € 5,-).

Of bestel het door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de BVN: NL 47 INGB 0007 2876 57.
Vermeld het gewenste aantal exemplaren en uw huisadres 
U krijgt uw bestelling dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.

Zondagmiddag 19 november – Schrijvers van Zuidoost

Een literaire middag met Hadassah de Boer, Chris Polanen, Tamar Berends

Deze drie schrijvers gaan in gesprek met Bianca Holst, die de middag presenteert. Daarbij komt ook hun band met Zuidoost, waar ze alle drie wonen, uitgebreid ter sprake. Ze lezen voor uit eigen werk en in de pauze worden er boeken verkocht en gesigneerd. Na de pauze krijgen bezoekers de gelegenheid om met de schrijvers in gesprek te gaan. Ook zijn er muzikale optredens van Nellesteiner musici Maartje Marsman (fluit), Diemer de Vries (contrabas) en Anke Wolffes (altviool).

 
 
 
Translate »