20-5 najaar leusdenhof2 2020

NIEUWSPAGINA

Buurtbudget 2023 – culturele activiteiten in november en december

Op zondag 15 oktober waren ruim honderd buurtgenoten aanwezig bij het derde concert in de reeks met Concertgebouworkest Young, georganiseerd door de werkgroep Kunst & Cultuur. Bezoekers konden genieten van o.a. een prachtig hoornconcert van Wolfgang Amadeus Mozart.

 

Voor de komende periode heeft de werkgroep nog drie activiteiten georganiseerd, waar we onze buurtgenoten graag attent op willen maken.
Aanmelden hiervoor kan via activiteitennellestein@gmail.com (onder vermelding van het aantal personen) of via de QR code op de flyer.
Voor meer informatie: zie de betreffende flyer.

Zaterdagavond 11 november – Colombiaanse avond

Met danser/dansleraar Ivan Marin en zijn dansgroep

Bezoekers aan deze avond worden verwelkomd met Colombiaanse hapjes en kunnen desgewenst foto’s maken van de dansers in hun prachtige Colombiaanse kostuums.

 

Om 19.30 uur begint de dansvoorstelling, gevolgd door een swingende salsaworkshop van Ivan Marin, geschikt voor beginners en gevorderden. Het belooft een bijzondere avond te worden in Latin stijl.

Zondagmiddag 19 november – Schrijvers van Zuidoost

Een literaire middag met Hadassah de Boer, Chris Polanen, Tamar Berends

Deze drie schrijvers gaan in gesprek met Bianca Holst, die de middag presenteert. Daarbij komt ook hun band met Zuidoost, waar ze alle drie wonen, uitgebreid ter sprake. Ze lezen voor uit eigen werk en in de pauze worden er boeken verkocht en gesigneerd. Na de pauze krijgen bezoekers de gelegenheid om met de schrijvers in gesprek te gaan. Ook zijn er muzikale optredens van Nellesteiner musici Maartje Marsman (fluit), Diemer de Vries (contrabas) en Anke Wolffes (altviool).

 

Voor deze literaire zondagmiddag zijn we op zoek naar de boeken, die u toch al had willen wegdoen maar waar het nog niet van is gekomen.
We halen ze bij u op en na afloop bezorgen we ze een tweede leven via het boekenwinkeltje van kinderboerderij Brinkie. 

Zondagochtend 17 december – Koffieconcert in kerstsfeer

Met musici van Concertgebouworkest Young

Voor dit vierde en laatste concert in hun concertreeks in Nellestein zijn de musici onderling nog in overleg over het programma. Het belooft in elk geval een sfeervolle ochtend te worden. Er komt begin december nog een huis aan huis flyer, maar houd deze ochtend alvast vrij! Bezoekers aan de eerste drie concerten weten dat deze ochtenden met Concertgebouworkest Young zeer de moeite waard zijn.

 

Kennismaking Wijkagent

De relatie tussen overheid en burger

Systeemwereld versus leefwereld

Op maandag 11 september jl. vond een gesprek plaats tussen bewoners uit Gaasperdam en een delegatie van de gemeente Amsterdam. 

Hoofdthema: Hoe is de relatie tussen de systeemwereld  (gemeente) en leefwereld (bewoners)?

Nellestein werd vertegenwoordigd door Mirjam Toorman, Marianne Schaap en Jan Brandenbarg. 

Vanuit de gemeente was een ‘zware’ delegatie aanwezig: de gemeentesecretaris, de stadsdeeldirecteur en maar liefst zes directeuren van gemeentelijke diensten. Een verslag van de bijeenkomst zal t.z.t. op onze site geplaatst worden. 

Bij deze gelegenheid is namens de BVN bijgevoegd document aangeboden. De inhoud spreekt wat ons betreft voor zich. 

Naar aanleiding van deze tekst en de toelichting tijdens de bijeenkomst willen zowel de gemeentesecretaris, de stadsdeelsecretaris als de directeur Stadswerken met ons in gesprek. We houden u op de hoogte. Eventuele reacties naar info@bvnellestein.nl

Voor meer informatie

Bericht van de initiatiefgroep
  ‘KERK aan het LEKSMONDPLEIN?’

12 okt 2022

Gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure om de komst van de kerk tegen te houden is nog niet ten einde.

Op 20 januari dit jaar vond de rechtszitting plaats, aangespannen door een groep omwonenden en de BVN. De rechtbank gaf hen deels gelijk: er is een tekort aan parkeerplaatsen voor toekomstige kerkbezoekers. Het eerdere bezwaar van omwonenden tegen de verleende vergunning was terecht. De rechtbank heeft wel de gemeente de gelegenheid gegeven om met nieuwe informatie te komen voor wat betreft autoparkeren en fietsparkeren.
De gemeente mag een nieuw besluit nemen.

De ‘eisers’ (omwonenden en de BVN) zijn in hoger beroep gegaan bij de Raad van State voor die aspecten waarin de rechtbank hen geen gelijk gaf. De gemeente ging ook in hoger beroep ten aanzien van één aspect waarin de rechtbank de gemeente geen gelijk gaf. Daarna kwam de gemeente met een nieuw parkeeronderzoek en een nieuwe motivatie over fietsparkeren. Tegen beide activiteiten van de gemeente hebben de ‘eisers’ beargumenteerd bezwaar aangetekend.

Hier leest u er meer over en wordt uitgebreider ingegaan op deze informatie.

BUURTPREVENTIE NELLESTEIN

NIEUWE WHATSAPP GROEP

24 sep 2022

NELLESTEIN ‘ALERT’ 

Dat is de nieuwe WhatsApp Buurtpreventiegroep die op 8 september jl. van start is gegaan, als bijdrage aan een meer veilige en leefbare buurt.

U hebt ze vast wel al gezien, de borden op diverse plekken in de wijk met verwijzing naar de aanwezigheid van deze ‘Nellestein Alert’ WhatsApp groep.

Het telefoonnummer van de WhatsApp groep ‘Nellestein Alert’ is: 06 – 84 16 48 56.

Bewoners kunnen via WhatsApp aan dat nummer (de twee beheerders) het verzoek doen om toegelaten te worden tot ‘Nellestein Alert’.

Wilt u mee doen, lees dan hier over het doel, de regels en op welke manier er met elkaar wordt gewerkt.

Het telefoonnummer voor aanmelding staat inmiddels op de Nellestein FB-groep, en wordt snel rond-geappt via bestaande WhatsApp groepen binnen Nellestein.

Hopelijk wordt het een succes en kunnen we de wijk hiermee nóg een beetje veiliger maken.

VOORJAARSCONCERT

GAASPERDAMS GEMENGD KOOR

ZONDAG 11 JUNI 2023 

 9 Juni 2023

BUURTKAMER

VERSLAG BIJEENKOMST

28 juli 2022

Overleg gemeente met bewoners

7 juli jl. had de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor bewoners om toelichting te geven over de komst van een buurtkamer in Nellestein. Daarvan vind u hier het verslag.

Klik hier voor de gebruikte Powerpointpresentatie en
hier voor een voorbeeld van een buurtkamer elders in de stad, om een idee te krijgen wat een buurtkamer kan inhouden.

NUTSTUINEN

JAARVERSLAG 2022

8 juli 2023

Nutstuinen

De commissie Nutstuinen Nellestein heeft over het jaar 2022 het jaarverslag afgerond. Klik hier voor het document.

NELLESTEIN

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

5 juli 2022

Feestelijke informatiemarkt

Op 3 juni jl. werd op het grote gazon, naast het carillon, een feestelijke informatiemarkt gehouden. Een uitnodiging is vooraf huis-aan-huis verspreid.

Directe aanleiding was het nieuws dat voor Nellestein een buurtbudget van € 41.000,- in 2022 beschikbaar is. Daarnaast is er budget beschikbaar om Nellestein te voorzien van een buurtkamer.

Om zoveel mogelijk Nellesteiners kennis te laten nemen van deze ontwikkelingen werden tussen 14.00 en 19.00 uur in een tent meerdere presentaties verzorgd. Rond de tent waren aan statafels verschillende afdelingen van de gemeente, de Hogeschool van Amsterdam, !Woon, de politie, de groene Hub en de BVN aanwezig. Over thema’s als sportvoorzieningen, groot onderhoud, groen/inrichting tunneldak A9, veiligheid, ouder worden in de wijk, energietransitie, GFE-inzameling en versterking van de buurtorganisatie was alle gelegenheid om in gesprek te gaan.

Bezoekers konden tussentijds meedoen aan een sport- en spelactiviteit. Een springkussen voor jonge kinderen, catering met drankjes en hapjes en live muziek zorgden voor een zeer prettige en ongedwongen sfeer (zie foto’s).

Klik op de afbeelding voor meer foto´s van de infomarkt

 

Vervolgbijeenkomst buurtbudget

Omdat er best wel haast is met het tijdig maken van plannen vond al op 23 juni een vervolgbijeenkomst plaats. In de theaterzaal van de Openbare Daltonschool kwamen ruim 35 buurtbewoners bijeen om te praten over de bestedingswensen van het buurtbudget.
Klik hier voor een uitgebreid verslag van deze avond.

Vervolgbijeenkomst buurtkamer

Op donderdag 7 juli wordt een vervolgbijeenkomst over de buurtkamer gehouden. Tussen 19.30 en 21.30 uur is in de theaterzaal van de Openbare Daltonschool, Leksmondplein, gelegenheid om mee te praten over alle aspecten van de toekomstige buurtkamer.
Als bewoner van Nellestein bent u van harte welkom.

GROENMARKT NELLESTEIN

DRUK BEZOCHT

1 juni 2022

Zaterdag 21 mei: na veel regen een droge dag met een prettige temperatuur en zelfs af en toe zon. Na alle voorbereidingen voor de Groenmarkt, de eerste sinds 2018 na coronatijd, was dat een grote opluchting voor de organisatoren en deelnemers. Vanaf half twaalf arriveerden de deelnemers met hun aanbod. Al snel zag de markt er ‘aangekleed’ uit met een kleurrijk geheel aan groente-, kruiden- en bloemenplanten, potten jam, zakjes kruidenthee, flesjes siroop en andere drankjes, boekjes met plantenwandelingen… en nog veel meer. Niet te vergeten ook hapjes om ter plekke van te genieten, vergezeld van een drankje uit de bar.

De hele middag was het een komen en gaan van bezoekers. Oude bekenden en nieuwe gezichten. Leuk om te merken dat zoveel mensen met elkaar in gesprek gingen, genoten van de lekkere hapjes (en lekker waren ze!) en veel belangstelling toonden voor het aanbod. Dat laatste resulteerde in een goede verkoop, waardoor al het voorwerk de moeite waard is geweest.

Graag bedanken we alle deelnemers, inclusief de vrijwilligers in de bar, voor hun bijdrage aan deze geslaagde middag en alle bezoekers voor hun belangstelling. Wat ons betreft: tot over twee jaar!

 

Groenmarkt_3
Klik op de foto voor meer impressies van de groenmarkt

En voor de komende periode hopen we op veel zomerse ontmoetingen op onze nutstuincomplexen.

Namens de cie. Nutstuinen,
Nelleke Brandenbarg, coördinator Groenmarkt

Klik hier of op de afbeelding hierboven voor meer foto´s van de groenmarkt.

Foto’s: Nelleke Brandenbarg

ZINGT U GRAAG?

Het GAASPERDAMS GEMENGD KOOR zoekt nieuwe leden

VAN HET BESTUUR

VOORLOPIGE JAARVERSLAGEN BVN

27 feb 2022

We hebben in de afgelopen jaren geen enkele ledenvergadering kunnen houden. Dat betekende ook dat er geen jaarstukken naar de leden zijn gestuurd en er zijn daarom ook geen jaarstukken in het archief van de vereniging op deze website geplaatst.

Het bestuur zet hierbij de geschreven concepten van de jaarverslag 2019 op de website, dat via deze link is te vinden. Het gecombineerde jaarverslag van 2020/2021 is hier te vinden.

Dit zijn de jaarstukken zoals ze op de eerstvolgende ledenvergadering zullen worden besproken, en daarna zo nodig bijgesteld en goedgekeurd worden. De jaarstukken zijn dus nog niet definitief.

De financiële stukken krijgen de leden later apart toegestuurd. Het bestuur streeft ernaar eind maart een ledenvergadering te houden, meer informatie hierover volgt binnenkort.

NIEUWSBRIEF VAN DE GEMEENTE

OPENBARE RUIMTE NELLESTEIN

3 dec 2021

Vanuit de gemeente Amsterdam is er een digitale Nieuwsbrief Openbare Ruimte Nellestein gepubliceerd. Deze brief is naar de Nellesteiners gemaild die zich daarvoor 2 jaar geleden, naar aanleiding van de maaiveldontheffing, hebben opgegeven. Omdat niet iedereen zich hiervoor heeft aangemeld plaatsen wij deze brief in zijn geheel hier op de website. Mocht u deze Nieuwsbrief in het vervolg ook graag rechtstreeks ontvangen, stuur dan een mail met dit verzoek naar Tymen Peverelli, t.peverelli@amsterdam.nl. In deze nieuwsbrief staat nieuws over het aanstaande
 • ‘groot onderhoud van de wijk’
 • de komst van een buurtkamer
 • de nieuwe gebiedsmakelaar van Nellestein 
 • een onderzoek door studenten van de HvA.
Klik hier om de nieuwsbrief in zijn geheel te lezen.
Fasering van het groot onderhoud in Nellestein

BERICHT VAN DE INITIATIEFGROEP

KERK a/h LEKSMONDPLEIN?

3 dec 2021

Overzicht van juridische en overige activiteiten, datum rechtszitting en donatie U kunt in dit overzicht lezen wat de nieuwe ontwikkelingen zijn sinds september 2019:
 • een overzicht van de juridische en overige activiteiten
 • de datum van de rechtszitting
 • aanvulling van gelden nodig voor de verdere juridische ondersteuning
Klik hier voor het gehele overzicht
Donatie welkom via ‘Geef.nl

In verband met de nog te verwachten juridische kosten door de naderende rechtszitting is prettig als de reserve aangevuld kan worden. Het wordt op prijs gesteld als u (wellicht nogmaals) een bijdrage wilt doneren. Dit kan, al dan niet anoniem, via: https://www.geef.nl/nl/actie/geen-kerk-aan-het-leksmondplein-in-nellestein/donateurs

 

Wilt u bij nieuwe ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden?

Mail naar Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’ leksmondpleinkerk@gmail.com

40 JAAR NELLESTEIN

AFSLUITING JUBILEUM

16 nov 2021

Vrijdag 29 oktober kwamen in de nieuwe theaterzaal van de Daltonschool zo’n 85 belangstellenden samen voor de presentatie van het jubileumboekje ‘40 jaar Nellestein’. Een mooi moment om, na zoveel coronavertraging, het eerste exemplaar te kunnen aanbieden aan Tanja Jadnanansing, voorzitter van stadsdeel Zuidoost.

Na dit officiële moment ging de verkoop van de boekjes van start en was er alle tijd om bij te praten met medebewoners, samen het boekje te bekijken en te genieten van de live gitaarmuziek van Daniel Versteegh en Nick Sansone.

Het boekje

In 70 pagina’s komen tal van aspecten van de wijk in woord en beeld aan de orde. Interviews met bewoners, anekdotes over gebeurtenissen in het verleden, herinneringen aan het voormalige buurthuis De Oase, aandacht voor het groen in de wijk, een terugblik op activiteiten in het jubileumjaar 2019 en nog veel meer.

Het boek geeft geen volledig overzicht van alles wat er in de afgelopen 40 jaar speelde. Wel geeft het een vrolijk, informatief en gevarieerd beeld van onze bijzondere wijk Nellestein.

Het bestuur van Bewoners Vereniging Nellestein spreekt haar grote waardering uit voor de inzet van de betrokkenen bij de totstandkoming van deze inspirerende publicatie.

Reacties van lezers

In de week na de presentatie ontvingen we via de mail reacties van een aantal buurtbewoners. Enkele voorbeelden hieruit:

Ziet er goed uit. Mooi uitgegeven. D’r zit aandacht en werk in. Mooie foto’s en een logische opbouw in de artikelen, van ‘oud’ naar ‘jong’. Iedereen die aan deze uitgave heeft meegewerkt mag er trots op zijn.’

Wat een ontzettend leuk boek, ben het met heel veel plezier aan het lezen, echt geweldig!

Previous slide
Next slide

 

 Foto’s: Hanneke Thomas

 

Wat een prachtig document van ons Nellestein! Zoveel informatie over de afgelopen 40 jaar. Ik verbaas me over zoveel inzet en activiteit bij bewoners. Het resultaat is een bijzonder verslag over de bewoners en architectuur van groen en bebouwing. Het boekje is mooi van uitvoering en met veel liefde en aandacht samengesteld.

Bestellingen

Het boekje is te bestellen bij de BVN. Klik op onderstaande link voor de gegevens.

Ook nog verkrijgbaar is de in 2019 verschenen publicatie ‘Nellestein, bijzondere wijk in Amsterdam Zuid Oost’. In dit boekje gaat Nout Kalt, indertijd vanuit de gemeente betrokken bij de ontwikkeling van Nellestein, in op aspecten die uiteindelijk het aanzien van Nellestein bepaald hebben.
Klik hier voor de info en bestelwijze op activiteitenpagina. Scroll daar naar beneden naar het artikel SYMPOSIUM 40 JAAR NELLESTEIN.

REACTIE DB – ZUIDOOST over:

AFVAL-INZAMELING

NELLESTEIN

4 nov 2021

Op onze brief van 27 september jl. over de wijze waarop de afvalinzameling anderhalve week heeft stilgelegen, is inmiddels een antwoord gekomen van Dirk de Jager, lid van het Dagelijks Bestuur van Zuidoost. Hieronder de brief. Voor een vergroting, klik hier of op de afbeelding hieronder.

FEESTELIJKE PRESENTATIE

JUBILEUMBOEKJE

14 okt 2021

Vrijdag 29 oktober 2021

Tijd: 16.30 – 18.30 uur
Plaats: Openbare Daltonschool Nellestein, Leksmondplein 31.

 Lees er hier meer over op de jubileumpagina.

 

14 okt 2021

STATUTEN BVN

De vernieuwde statuten, goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bewonersvereniging Nellestein op 25 maart 2019 zijn goedgekeurd, zijn vanaf nu digitaal beschikbaar.

Klik hier voor de Statuten.

BVN BESTUUR over:

AFVAL-INZAMELING

NELLESTEIN

30 sept 2021

Naar aanleiding van de problemen rondom de afvalinzameling in onze wijk heeft het BVN bestuur een brief geschreven aan het Dagelijks Bestuur in Amsterdam Zuidoost en de verantwoordelijke ambtenaren. Ter informatie wordt de brief hier integraal gepubliceerd.  Klik op deze link of op de afbeelding hiernaast om de brief in zijn geheel te lezen.

EVEN VOORSTELLEN:

NIEUWEWIJKAGENT
VAN NELLESTEIN

10 sept 2021

Op 1 juli 2021 is Hans Ackermans gestart als wijkagent voor Nellestein en Driemond. Hij heeft vele jaren ervaring opgedaan als wijkagent binnen Zuidoost, zoals in Holendrecht en Reigersbos. Hij is verbonden aan het Basisteam Gaasperdam (District Oost) aan het Remmerdenplein 102 (Dagelijks open van 09.00 tot 18.00 uur). Wij kunnen hem regelmatig in de buurt aantreffen op deze dienst scooter.

De heer Ackermans heeft affiniteit met Nellestein en kent onze wijk vanuit het verleden vrij goed. De afwisseling tussen Nellestein en Driemond spreekt hem aan. Misschien dat hij op een gegeven moment assistentie krijgt van een collega, dan gaat zijn gebied uitgebreid worden met Gein 1 en 3.

De heer Ackermans is hard bezig met hernieuwd kennis maken met onze wijk en het leggen van contacten. Hij hecht waarde aan samenwerking met bewoners en hoort het graag als er informatie te delen is met hem. Ook vindt hij het fijn om contact te hebben met de besturen van de VvE’s en de contactpersonen van de verschillende grooteigenaars. Dit in verband met wat er zoal binnen de wooncomplexen en de parkeergarages speelt.

Als bewoners en VvE-besturen van Nellestein contact met de heer Ackermans willen hebben, kunnen zij contact opnemen met het algemene telefoonnummer van de politie 0900-8844 (niet spoedeisend). Hij zal dan zelf contact met de beller opnemen.

[Bij spoed uiteraard altijd bellen naar telefoonnummer 112]
Wijkagent Hans Ackermans

JAARVERSLAG 2020

COMMISSIENUTSTUINEN

12 mei 2021

Het jaarverslag 2020 van de Nutstuinen is gepubliceerd.
Klik hier voor de link naar het PDF-bestand.

AANVULLENDE INFORMATIE

GFEINZAMELING NELLESTEIN

24 apr 2021

Op de meeste  adressen in Nellestein is een brief van de gemeente bezorgd over het voorlopig besluit van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost om in onze wijk GFE afval in te zamelen. Duidelijke informatie over de reden en werking van dit plan werd daarin niet vermeld.

De BVN heeft daarop contact opgenomen met de Groene Hub die dit plan uitvoert. Klik hier voor de aanvullende informatie waarin het plan uitgebreid en duidelijk wordt uitgelegd.

Hiernaast ziet u de bijbehorende wel/niet sticker, die u hier ook kunt downloaden.

NIEUWELOCATIE

TENNISCLUB LTC STRANDVLIET

24 apr 2021

Door een wijziging van het bestemmingsplan moest tennisclub LTC Strandvliet vertrekken naar een andere locatie. Zij gaan verhuizen naar de strook grond tussen de Gaasperdammertunnel en de Loosdrechtdreef tegenover de camping.

Vanuit de gemeente is deze locatie vaker genoemd als ‘bij Nellestein’. Dat is dus wat overdreven, daar ligt nog een metrolijn plus station en een nieuw kruispunt tussen.

De foto toont waar de nieuwe locatie is gepland.

NIEUWS STADSDEEL ZUIDOOST

CORONA TESTBUS

4 apr 2021

Testen in de testbus voor een vrolijk en veilig Pasen!


Geniet van de Paasdagen, maar houd het klein en laat u voor de zekerheid testen. Dit kan in Zuidoost de komende weken in de mobiele testbus van de GGD. Gratis en zonder afspraak.

De bus staat:
van 29 maart t/m 3 april bij De Poort tegenover de Albert Heijn.
– van 5 april t/m 8 april op het Renooiplein bij Winkelcentrum Reigersbos.
– van 9 april t/m 18 april bij station Kraaiennest tegenover de Taibah moskee.

 

 

 

 

Door te testen beschermt u niet alleen uzelf maar ook uw kinderen, familie, vrienden en anderen in uw omgeving. Meer dan de helft van de coronabesmettingen vindt namelijk thuis plaats.

Maatregelen
Bent u daarom ook tijdens Pasen bewust van de maatregelen:
Maximaal 1 gast boven de 13 jaar
Handen wassen
Houd 1,5 meter afstand.

Meer informatie
Lees meer over testen op www.ggd.amsterdam.nl/coronavirus/testen-corona/.

SCOUTING HOLENDRECHT

VERRAST NELLESTEIN

24 mrt 2021

Scouting Holendrecht zorgde voor een super verrassing.
Een groep van hun jonge leden kwam rommel in onze wijk prikken.
Kwam dat even goed uit nu onze eigen actie niet door kon gaan. GEWELDIG! 

DANK JULLIE WEL!!!

Commissie Woonomgeving, namens alle Nellesteiners.

Previous slide
Next slide

BERICHT VAN HET PROJECTBUREAU

NIEUWS OPENBARE RUIMTE NELLESTEIN

19 mrt 2021

Beste Nellesteiners,

Vorige zomer hebben we gevraagd om jullie via dit e-mailadres op de hoogte te houden van gemeentelijk nieuws over de openbare ruimte in en rond Nellestein. En nu is er nieuws!

Dakpark

Amsterdam krijgt er een nieuw park bij. Tussen de buurten Kraaiennest, Nellestein, Holendrecht en de H-buurt loopt de A9. Op het dak van de tunnel komt een park van maar liefs 2,5 km lang. Er zijn 8 parkvelden van gemiddeld 1500 m2 die de gemeente en bewoners zelf kunnen invullen. Je hebt het vast al meegekregen via diverse andere kanalen. Maar voor de volledigheid laten we het nu nogmaals weten. Deze maand kun je met de gemeente en met elkaar in gesprek over deze plekken.

De afgelopen tijd heeft de gemeente jullie, onder andere via brieven, laten weten hoe bewoners hun stem kunnen laten horen. Er zijn nog een aantal online bijeenkomsten op vrijdag 26 maart (13.00 – 15.30) en vrijdag 9 april (19.00 – 20.00). Denken jullie ook mee? Ga naar www.tunnelpark.nl om je aan te melden. In de flyer in de bijlage vinden jullie meer informatie.

Tennispark

De tennisvereniging bij Strandvliet moet op zoek naar een nieuwe locatie. Daarom is de afdeling gebiedsontwikkeling van de gemeente zoek gegaan naar een nieuwe plek voor deze voor Zuidoost zo belangrijke club. We maken nu plannen voor het nog lege bouwveld bij de tunnelmond van de A9 en de Langbroekdreef. Het bestuur van het stadsdeel heeft ermee ingestemd om deze locatie te onderzoeken.

Het tennispark moet een mooie plek worden met ruimte voor openbare sport. Binnenkort krijgen alle Nellesteiners een uitnodiging voor een informatieavond waarop wij onze plannen met de buurt willen delen. Dan is er ruimte om je stem te laten horen.

Dakpark impressie 3

Proef met woningen

We starten een proefproject met woningen in een van de bouwvelden langs de tunnel van de A9. De gemeente doet dit samen met aannemerscombinatie Heijmans en Ballast Nedam. De locatie staat nog niet vast. We kijken naar het bouwveld ten noorden van Nellestein, dichtbij de metrohalte of bij de kazerne.

Hoe moeten de woningen eruit gaan zien? Wat voor soort woningen moeten hier komen en moeten er ook voorzieningen bij? Wil je over deze en andere vragen meedenken? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar dit mailadres.

Voorzieningen voor de buurt

Bewoners hebben aangegeven behoefte te hebben aan voorzieningen in Nellestein. Hier zijn we nu op twee manieren mee bezig. Ten eerste brengen we in beeld waar die voorziening(en) concreet aan moet(en) voldoen. Deze randvoorwaarden voor het uiteindelijke ontwerp schrijven we nu op.

Ten tweede trekt de Hogeschool van Amsterdam de wijk in. De komende tijd gaan zij een wijklaboratorium op touw zetten om met bewoners uit te proberen wat hun wensen voor die voorzieningen zijn. Uiteraard zijn er nu veel beperkingen in verband met corona. Binnenkort horen jullie hier meer over.

Vragen?

Hebben jullie vragen? Stuur dan een e-mail naar t.peverelli@amsterdam.nl

Met vriendelijke groet,

Tymen Peverelli
Assistent-Projectmanager Gaasperdam &  Ontwikkelbuurten

Projectmanagementbureau  Gemeente Amsterdam
Aanwezig op: ma-do

BERICHT VAN DE GEMEENTE

INRICHTING
GAASPERDAMMER-
TUNNELPARK

12 mrt 2021

Wat ziet u graag in het nieuwe park
op het dak van de A9-tunnel?

Nog even en Zuidoost – en daarmee Amsterdam – heeft er een uniek park bij. Een park op het dak van de tunnel boven de A9.
Eind dit jaar draagt Rijkswaterstaat het park over aan Amsterdam. Dan is het park voor het grootste deel ingericht en beplant, met eetbaar groen, lig- en speelplekken en wandelpaden. Maar er zijn nog acht parkvelden die de gemeente zelf kan invullen.
En daarover kunt u mee praten. Om te beginnen bij de start-
bijeenkomst om 19:00 uur op vrijdag 12 maart.
Aanmelden kan via www.tunnelpark.nl.
Tot 9 april dit jaar gaan we met elkaar in gesprek over de invulling van de acht parkvelden, de naam van het park, het proces en de volgende stappen.

Stadsdeel wordt nog groener

Daar kijkt Jakob Wedemeijer, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuidoost, alvast naar uit. “Zeker omdat ik merk dat inwoners uit Zuidoost erg hechten aan groen in hun directe woon- en leefomgeving. Dat zagen we al bij recente participatie rond vernieuwing van het aangrenzende Gaasperpark. Daar kregen we ruim duizend reacties en suggesties op. We zijn een groen stadsdeel en koesteren dat.

A9_inrichting-tunneldak

 

Het grootste park van Amsterdam

Het nieuwe park, voorlopig het Gaasperdammertunnelpark, ligt tussen Gaasperdam en de Bijlmer in en is ongeveer 2 km lang en 65 meter breed. Het verbindt het Nelson Mandelapark en het Centraal Park Gaasperdam en deze drie parken vormen dan samen het grootste park van Amsterdam. De komende maanden maakt Rijkswaterstaat de bodem klaar voor de aanleg van de beplanting, de paden en de bomen.

In het park liggen ook acht parkvelden en twee open ruimtes, bij elkaar zo’n drie à vier hectare, die de gemeente zelf gaat inrichten. Er is van alles mogelijk op deze velden: sporten, ontmoeten, een cultureel podium of bijvoorbeeld stadslandbouw. Er ligt nog niets vast.

De uiteindelijke plannen worden rond september vastgesteld.

Het werk begint eind 2021 of begin 2022.

Meer hierover lees je via deze link.

BERICHT VAN DE

COMMISSIE WOONOMGEVING

12 mrt 2021

Helaas kunnen we voor het tweede jaar op rij geen schoonmaakdag organiseren.
Misschien wordt het mogelijk om in het najaar een actie op touw te zetten, we zullen zien.

Maar nu willen we vooral al die bewoners bedanken die er vrijwillig voor zorgen dat onze wijk er redelijk netjes uit blijft zien. Regelmatig zien we bewoners die erop uit trekken: gewapend met grijper en vuilniszak ruimen ze de nonchalant weggeworpen blikjes, mondkapjes, zakdoekjes en andere viezigheid op.

DANK DAARVOOR!!!

Hoe meer bewoners zelf iets doen, des te beter. Wilt u ook uw steentje bijdragen? Alles helpt en het wordt gewaardeerd.

Hopelijk tot in het najaar.

Commissie Woonomgeving.

55+ BEWEEG SPORTCLUB NELLESTEIN

NIEUW BERICHT

 

25 feb 2021

Conditietraining

Voor wie het niet kent: als het weer mag in het kader van de de corona-maatregelen zullen we elke dinsdagochtend van 10:00 – 11:00 uur op het tennisveld met een groep 55-plussers onze conditietraining weer oppakken onder leiding van sporttrainer Frans Somers. Frans is nu de 100e sportaanbieder die geregistreerd staat op de website zuidoostbeweegt.

Belangstelling om deel te nemen?

Iedere 55-plusser is welkom om aan zijn/haar conditie te werken, en vooral ook om met leeftijdsgenoten een uur gezellig samen te zijn. Je kunt alle oefeningen en spellen binnen je eigen mogelijkheden uitvoeren, Frans houdt in de gaten dat je niet over je grenzen gaat.

Frans’ rustige en humorvolle insteek staat er garant voor dat er vrolijk en ontspannen samen geoefend wordt. Het is geen verplichting om elke week aanwezig te zijn. Doorgaans zijn we met 14-16 bewoners aanwezig, van vijftigers tot tachtigers.

Voor de kosten hoef je het niet te laten: je koopt bij Frans voor €20 een rittenkaart voor 12 keer trainen.

Waarom we dit op het tennisveld doen? Er is voor ons geen overdekte locatie beschikbaar in Nellestein, en het stadsdeel/de gemeente heeft tot op heden ook niets in de wijk voor ons gecreëerd. Dat betekent dat de training bij slecht weer niet doorgaat, helaas.

Maar het is heerlijk om bij goed weer buiten te trainen!

Kom gerust een keer op proef meedoen, dit is gratis.

210224 55+sportclub Nellestein2

PLANTENSCHALEN

TOCH NOG OPNIEUW GEVULD

 

19 jan 2021

Ondanks wat we eerder meldden over de laatste vulling van de zeven plantschalen afgelopen zomer, bleek er toch ook nog een wintervulling mogelijk te zijn, waarvoor dank aan Peter Larooi. De winterviolen staan nu vrolijk te bloeien tussen alle kale bomen en struiken.

Dit is echt de laatste keer. Zijn er bewoners die een of meer plantschalen vanaf het voorjaar in zelfbeheer willen nemen?
Of heb je er een ander goed idee voor? Laat het ons weten.

We kunnen daarover dan met het stadsdeel afspraken maken.

viooltjes 2021
Foto: Marianne Klaassen

Eindelijk weer een

NIEUWSBRIEF van de BVN

 

8 okt 2020

In deze nieuwsbrief praten we u bij over lopende zaken in de wijk. Helaas niet altijd over ontwikkelingen waar je blij van wordt. Maar gelukkig ook over leuke dingen.

Graag vragen we uw bijzondere aandacht voor het artikel ‘Hoe toekomstbestendig is Nellestein?’ op pagina 5. We zullen met alle partijen in de wijk aan de slag moeten als we willen blijven wonen in een goed onderhouden mooi Nellestein. Als bewoners hun krachten bundelen is er veel mogelijk. Uw hulp is echt nodig!

U steunt ons met uw lidmaatschap, maar vooral door ook actief lid te worden. We ontvangen graag veel reacties op onze oproep . U hoort dan van ons.

Nieuwsbrief_okt-2020
klik op de afbeelding

Actueel bericht van

NELLESTEIN VOOR ELKAAR

 

8 okt 2020

In de deze week verschenen Nieuwsbrief van de BVN leest u wat Nellestein voor Elkaar de afgelopen tijd heeft kunnen doen en wat de stand van zaken is.
Lees het bericht op hier pagina 6 van de nieuwsbrief.

Of open hier de nieuwsbrief in zijn geheel

NvElk2020-10-08
klik op de afbeelding

BIJZONDERE VOGELS IN NELLESTEIN

 

8 okt 2020

Voor wie in Nellestein woont is het geluid van vogels, vooral in het voorjaar, heel vanzelfsprekend.
In onze groene wijk komen tientallen soorten broedvogels voor.
Twee (broed)vogelsoorten willen we extra aandacht geven. Bij beide soorten een toelichting op de vraag waarom ze het zo goed doen in onze wijk.

 

De grote bonte specht

Een in Nellestein erg algemene vogel. Iedereen die in tuin of balkon vogelvoer ophangt (pindakaas, vetbol of pinda’s) kent deze zwart-witte bezoeker met een lichtrode stuit, althans het vrouwtje. Het mannetje is ook nog getooid met een rood petje. Zeer zichtbaar en soms ook hoorbaar met een hard ‘tsjak’. Succesvol als broedvogel met tenminste twee geslaagde nesten in 2020 in de wijk en met een beetje smokkelen nog een derde geval in de Ruige Hoek, net over de gracht bij Leerdamhof.

201005 grote bonte specht

Het succes van deze vogelsoort is o.a. te danken aan de gevorderde leeftijd van veel bomen in de wijk. Spechten hakken nestholtes uit in vooral oudere (zieke) bomen en daaraan is met het ouder worden van de wijk geen gebrek.

Een andere verklaring voor hun broedsucces is het voedselaanbod, het hele jaar door. Behalve insecten en torretjes die ze onder en in de boombast zoeken maken ze ook dankbaar gebruik van uw voedselgiften op balkon en/of tuin. Jaarrond is er daardoor voldoende te eten.

Als laatste factor moet ook de veiligheid genoemd worden. De begroeiing van de wijk biedt voldoende schuilmogelijkheden om eventuele vijanden uit de weg te gaan.

Aan de drie doorslaggevende ‘V’s’ voortplanting, voedsel en veiligheid is voldaan. Mogelijke voedsel- of nestconcurrentie van de brutale halsbandparkiet valt daarbij in het niet.

 

De ransuil

Met de ransuil als broedvogel in de wijk mogen we onszelf feliciteren. Een extra felicitatie betreft de omstandigheid dat de ransuil onze wijk ook nog eens gebruikt als winterslaapplaats. Landelijk gaat het met de ransuil stevig bergafwaarts en is het zo langzamerhand een bedreigde vogelsoort.

Voor het antwoord op de vraag waarom het in Nellestein wel goed gaat met de ransuil zijn een paar verklaringen.

201005 ransuil

Van oorsprong leeft de ransuil in min of meer open terrein met boomgroepen of parken. Het is een vogel die vooral ‘s nachts jaagt op muizen en kleine vogels. Hij broedt in oude en verlaten nesten van eksters of zwarte kraaien.

Dat het landelijk slecht gaat met de ransuil heeft o.a. te maken met het feit dat het goed gaat met  een belangrijke natuurlijke vijand, de havik. Meer haviken, minder ransuilen.

Daar komt nog bij dat de havik ook eksters en zwarte kraaien als prooi gebruikt. Een dubbel probleem: een sterke vijand (dus minder veiligheid) en minder eksters en zwarte kraaien (dus minder nesten om te broeden). Twee belangrijke, ontbrekende ‘V’s’ (veiligheid en voortplanting) die de ransuil grotendeels verdreven hebben uit de landelijke gebieden.

De ultieme oplossing: door dichter bij de mens te gaan leven is je veiligheid meer gewaarborgd (haviken zijn schuw) en datzelfde doen eksters en zwarte kraaien (dus in de buurt van mensen zijn ook voldoende oude nesten beschikbaar voor de ransuil). Veiligheid en voortplanting van de ransuil zijn in de nabijheid van de mens daardoor gewaarborgd.

Nellestein als ideale omgeving voor een bijzondere broedvogel en wintergast, de ransuil. Onopvallend levend, overdag niet echt zichtbaar, en alleen bekend bij wie de signalen kent. In herfst en winter vooral zichtbaar aan de braakballen die onder de slaapplaatsen zichtbaar zijn. Via een braakbal worden de onverteerbare resten van vooral muizen (botjes, schedels en haar) weer uitgespuugd. Een ander signaal zijn de (witte) poepsporen op en onder de (naald)bomen waarin vaak met meerdere vogels tegelijk geslapen wordt.

Het herkenbare signaal in het voorjaar (april/mei) is vooral de bedelroep van de jongen die, nog niet vliegensvlug, in de omgeving rond de nestboom zeer hoorbaar bedelen om voedsel. Een klaaglijk en wat luguber geluid. Als je het niet kent kom je op rare gedachten. Ik werd wel eens gebeld door iemand die het geluid niet kende en dacht dat er een kind mishandeld werd. Dat bleek gelukkig mee te vallen. Met twee geslaagde broedgevallen van de ransuil in 2020 in Nellestein mogen we ons zeer gelukkig prijzen.

Jan Brandenbarg

LEKSMONDPLEIN 5

Stand van zaken 

 

14 juli 2020

Bericht van de Initiatiefgroep ‘Kerk aan het Leksmondplein?’
Zoals waarschijnlijk bekend heeft er op 13 september 2019 een hoorzitting plaatsgevonden waar de bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een kerkgebouw aan het Leksmondplein 5 werd behandeld.
Klik hier op deze link voor de laatste ontwikkelingen omtrent dit dossier.

JUBILEUMBOEKJE 40 jr NELLESTEIN

Het boekje dat Nout Kalt schreef ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van Nellestein werd gepresenteerd op het symposium op 2 november. Het boekje is voor € 3,- ook te koop tijdens de eindejaarsborrel op 21 december (twee boekjes voor € 5,-).

Of bestel het door overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van de BVN: NL 47 INGB 0007 2876 57.
Vermeld het gewenste aantal exemplaren en uw huisadres 
U krijgt uw bestelling dan zo snel mogelijk thuisbezorgd.

POST-NL POSTBUS

POST NL

heeft het aantal postbussen in Nellestein teruggebracht naar twee, nl op:

 • Leksmondplein 2
  Deze is aan de westzijde van P-garage Leksmondhof
 • Lopikhof 1 
  Rechts bij de ingang van het AMSTA zorgcentrum.

Leksmondplein 2

NELLESTEIN VOOR ELKAAR

Voor eenvoudige klusjes en sociaal contact.

Zondagmiddag 19 november – Schrijvers van Zuidoost

Een literaire middag met Hadassah de Boer, Chris Polanen, Tamar Berends

Deze drie schrijvers gaan in gesprek met Bianca Holst, die de middag presenteert. Daarbij komt ook hun band met Zuidoost, waar ze alle drie wonen, uitgebreid ter sprake. Ze lezen voor uit eigen werk en in de pauze worden er boeken verkocht en gesigneerd. Na de pauze krijgen bezoekers de gelegenheid om met de schrijvers in gesprek te gaan. Ook zijn er muzikale optredens van Nellesteiner musici Maartje Marsman (fluit), Diemer de Vries (contrabas) en Anke Wolffes (altviool).

 
 
 
Translate »