20-5 herfst9

ALGEMENE LEDENVERGADERING

BVN Ledenvergadering

AFGELAST tot nader bericht

16 mrt 2020

Aan de leden van de
Bewoners Vereniging Nellestein

Tot onze grote spijt moeten we u laten weten dat we afzien van ons voornemen om onze Algemene Ledenvergadering op 30 maart a.s. te houden. De reden hiervoor moge duidelijk zijn.
We willen vanwege het COVID-19 virus geen enkel risico nemen en stellen de ALV uit tot een moment dat dit wel verantwoord is. Bovendien is op de geplande datum vanwege alle maatregelen ook geen vergaderlocatie in de wijk beschikbaar.

Zodra het wel mogelijk is om een vergadering te houden laten we u dit weten via een mail.
De agenda en de bijbehorende vergaderstukken kunt u te zijner tijd hier op de website lezen.

In de tussentijd zijn wij per mail of telefoon bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur Bewoners Vereniging Nellestein

Jan Brandenbarg
Mirjam Toorman
Marianne Klaassen

NAJAARSVERGADERING

UITGESTELD

 

10 nov 2019

De BVN Ledenvergadering, aanvankelijk gepland voor  maandag 25 november 2019, wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Lees hierover het bestuursbericht.

Leden Vergadering 2019

Algemene Leden Vergadering 2018

VOORTZETTING BVN     NIEUW BESTUUR GEKOZEN

Op 24 september vond  een belangrijke ledenvergadering plaats, waarin de ALV met grote meerderheid instemde met voortzetting van de vereniging. Daarnaast werd er een nieuw bestuur gekozen.

LEES HIER HET
BESTUURSBERICHT AAN ALLE BEWONERS VAN NELLESTEIN.

Voor de links naar de diverse vergaderstukken klik op onderstaande links:

Vergaderstukken t.b.v. de ALV

De meedenkgroep

Het bestuur wordt ondersteund door een ‘meedenkgroep’.
Deze verleent hand- en spandiensten en geeft gevraagd
en ongevraagd advies.

bvn_meedenkgroep

Bovenste rij      Danielle de Graaff, Michel Idsinga,
Middelste rij    
Nelleke Brandenbarg, Marianne Schaap
Onderste rij      Corinne Veerman, Marlies de Wijs

Wil je je als BVN-lid actief inzetten voor de vereniging?
Meld je dan aan voor de meedenkgroep en stuur
een mail naar info@bvnellestein.nl.

Bericht van het bestuur

aan alle bewoners van Nellestein

Op maandag 24 september jl. vond een Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats van de Bewoners Vereniging Nellestein (BVN). In dit geval een zeer bijzondere en belangrijke vergadering voor de wijk.
Het uitgebreide verslag van deze avond kunt u elders op deze site lezen.

Bevindingen

Voor nu wil ik, namens het bestuur van de BVN, de belangrijkste bevindingen met u delen.

  1. In de periode december 2017 t/m september 2018 heeft het interim-bestuur voldoende redenen gevonden om op 24 september een krachtige aanbeveling te doen om de BVN te laten voortbestaan;
  2. Het interim-bestuur heeft, met zeer grote steun van de aanwezige leden, aanbevolen om bepaalde thema’s niet meer tot haar verantwoordelijkheid te rekenen, zoals belangenbehartiging van huurders en het Gaasperplaspark. Niet omdat deze thema’s onbelangrijk zijn, maar omdat er inmiddels door bijv. wetgeving andere en meer adequate manieren zijn om deze thema’s de aandacht te geven die ze verdienen;
  3. De door het interim-bestuur voorgedragen bestuurs-kandidaten zijn met zeer grote meerderheid gekozen.
Hoofdzaken

Na een erg lange en in bepaalde opzichten zware vergaderavond is nu de tijd aangebroken om in een positieve en constructieve sfeer te gaan bouwen aan de toekomst van Nellestein. Dat willen we doen door ons op twee hoofdzaken te concentreren:

  1. De belangenbehartiging van de wijk Nellestein bij de overheid/het stadsdeel. Denk daarbij aan thema’s als “schoon, heel en veilig”, het maaiveldbeleid, de parkeerproblematiek, Leksmondplein 5, de toekomst van het voormalig woonzorgcentrum, de infrastructuur van de wijk etc.
  2. De versteviging van de sociale infrastructuur in de wijk. Denk daarbij aan thema’s als de organisatie van burenhulp, het streven naar een eigen ontmoetingsruimte/buurthuis en het ondersteunen en organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Door de Initiatiefgroep Voorzieningen Nellestein zijn vorig en dit jaar al veel activiteiten georganiseerd. De veelal grote belangstelling daarvoor geeft aan dat het in een duidelijke behoefte voorziet.
Nieuwe koers

Dat deze nieuwe koers van de BVN aanspreekt blijkt uit het in korte tijd fors gegroeide aantal leden. Waar we begin 2018 nog amper 20 betalende leden hadden kunnen we nu bogen op een aantal van bijna 150 leden. Een enorme stimulans voor het huidige bestuur om “de mouwen op te stropen” en door te gaan op de ingeslagen weg.

Meedenkgroep

Niet onbelangrijk om te vermelden is het feit dat het huidige bestuur ondersteund wordt door een klankbord-/meedenkgroep van nu 6 personen. Voor het bestuur was en is deze ondersteunende groep van doorslaggevend belang geweest in het bereiken van de huidige situatie. Zonder hen was het nooit gelukt om zo ver te komen. We prijzen ons zeer gelukkig dat hun steun ook voor de komende periode gewaarborgd blijft.

Vanzelfsprekend blijft het bestuur zoeken naar nieuwe verbindingen met bewoners of groepen van bewoners. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om uw stem te laten horen. We gaan graag met u in gesprek over wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden.

Lidmaatschap en contributie

Wat u in elk geval kunt doen is lid te worden en blijven van de BVN. Hoe meer leden, hoe steviger onze positie is als gesprekspartner namens de wijk.

Vanaf 1 januari 2019 is de jaarlijkse contributie vastgesteld op € 10.—. Maak dit bedrag over naar rekening NL47 INGB 0007 2876 57 onder vermelding van het jaar, uw naam, woon-  en mailadres.

Het bestuur gaat een actievere ledenadministratie voeren, bijvoorbeeld door een bevestiging te sturen wanneer de contributie is ontvangen en leden bij de start van elk nieuw jaar uit te nodigen opnieuw hun lidmaatschapsbijdrage te voldoen. Daarom stimuleren we leden om woonadres en mailadres door te geven.

Voor verdere informatie verwijzen we u naar onze periodieke nieuwsbrieven en de overige pagina´s op deze website.

We horen graag van u!

Namens het bestuur van de Bewoners Vereniging Nellestein

Jan Brandenbarg (voorzitter)

Translate »